Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/02 TP/2023 – Zakup pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi z możliwością stosowania terapii TCI i PCA dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/02 TP/2023 – Zakup pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi z możliwością stosowania terapii TCI i PCA dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi z możliwością stosowania terapii TCI i PCA dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/02 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 24.02.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00110492

• Liczba zadań – 1

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: 56 dni 

Pliki do pobrania:

Data dodania: 24.02.23, 15:00

Data dodania: 06.03.23, 14:05

Data dodania: 08.03.23, 12:42

Data dodania: 15.03.23, 13:53

Facebook
Skip to content