Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/05 TP/2023 – Dostawa profesjonalnych chirurgicznych i laryngologicznych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o.

DZP/05 TP/2023 – Dostawa profesjonalnych chirurgicznych i laryngologicznych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa profesjonalnych chirurgicznych i laryngologicznych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/05 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 07.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00123817/01 

• Liczba zadań – 4

• Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: 12 miesięcy 

Pliki do pobrania:

Data dodania: 07.03.23, 22:20

Data dodania: 16.03.2023, 14:11

Facebook
Skip to content