Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/06 TP/2023 – Dostawa produktu leczniczego – Adalimumab, do programu lekowego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/06 TP/2023 – Dostawa produktu leczniczego – Adalimumab, do programu lekowego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa produktu leczniczego – Adalimumab, do programu lekowego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/06 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 17.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00140156

• Liczba zadań – 1

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 17.03.23, 10:15

Data dodania: 28.03.2023, 14:30

Data dodania: 31.03.2023, 09:11

Facebook
Skip to content