Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/09 TP/2023 – Zakup  zestawu do badań ergospirometrycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/09 TP/2023 – Zakup  zestawu do badań ergospirometrycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa zestawu do badań ergospirometrycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/09 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 28.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00153846

• Liczba zadań – 1

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 28.03.23, 12:43

Data dodania: 04.04.23, 09:29

Data dodania: 12.04.2023, 14:11

Data dodania: 14.04.2023, 15:15

Facebook
Skip to content