Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/11 TP/2023 – Dostawa profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o. – dogrywka.

DZP/11 TP/2023 – Dostawa profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o. – dogrywka.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  – dogrywka. Nr sprawy DZP/11 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 13.04.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00175698/01

• Liczba zadań – 2

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 13.04.23, 14:40

Data dodania: 19.04.23, 14:12

Data dodania: 21.04.23, 13:37

Data dodania: 27.04.23, 14:53

Facebook
Skip to content