Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/12 TP/2023 – Zakup  automatycznej myjni endoskopowej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/12 TP/2023 – Zakup  automatycznej myjni endoskopowej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup  automatycznej myjni endoskopowej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/12TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 19.04.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00183627

• Liczba zadań – 1

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: do 2 tygodni (14 dni) od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 19.04.23, 14:47

Data dodania: 25.04.23, 13:21

Data dodania: 02.05.23, 11:00

Facebook
Skip to content