Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/13 TP/2023 – Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/13 TP/2023 – Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/13 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 21.04.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00187165

• Liczba zadań – 1

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesiące

Pliki do pobrania:

Data dodania: 21.04.23, 12:09

Data dodania: 12.05.2023, 13:14

Facebook
Skip to content