Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/17 TP/2023 – Dostawa nici chirurgicznych, protez i łat naczyniowych, klipsów oraz siatek przepuklinowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/17 TP/2023 – Dostawa nici chirurgicznych, protez i łat naczyniowych, klipsów oraz siatek przepuklinowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa nici chirurgicznych, protez i łat naczyniowych, klipsów oraz siatek przepuklinowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/17 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 06.07.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00293462

• Liczba zadań – 8

• Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy

 

Pliki do pobrania:

Data dodania: 06.07.23, 12:47

Data dodania: 11.07.23, 13:31

Data dodania: 12.07.23, 13:50

Data dodania: 12.07.23, 13:52

Data dodania: 14.07.23, 12:32

Facebook
Skip to content