Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/18 TP/2023 – Dostawa aparatu do znieczulenia wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  

DZP/18 TP/2023 – Dostawa aparatu do znieczulenia wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa aparatu do znieczulenia wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.   Nr sprawy DZP/18TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 26.05.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00235601

• Liczba zadań – 1

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: do 12 tygodni (84 dni) od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 26.05.23, 14:33

Data dodania: 02.06.23, 14:31

Data dodania: 05.06.23, 11:54

Data dodania: 07.06.2023, 14:39

Facebook
Skip to content