Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/20 TP/2023 – Dostawa echokardiografu z głowicą do badań echokardiograficznych przezklatkowych dorosłych  dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o.

DZP/20 TP/2023 – Dostawa echokardiografu z głowicą do badań echokardiograficznych przezklatkowych dorosłych  dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup zestawu do badań ergospirometrycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/16TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 08.05.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00205377

• Liczba zadań – 1

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: do 12 tygodni (84 dni) od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 08.05.23, 14:00

Data dodania: 17.05.23, 13:09

Data dodania: 22.05.23, 11:59

Facebook
Skip to content