Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/21 TP/2023 – Zakup  automatycznej myjni endoskopowej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/21 TP/2023 – Zakup  automatycznej myjni endoskopowej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup  automatycznej myjni endoskopowej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/21TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 11.05.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00211742

• Liczba zadań – 1

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: do 2 tygodni (14 dni) od dnia podpisania umowy

 

Pliki do pobrania:

Data dodania: 11:05.23, 13:53

Data dodania: 16:05.23, 14:53

Data dodania: 17:05.23, 12:42

Data dodania: 17:05.23, 13:23

Data dodania: 19:05.23, 12:58

Data dodania: 30:05.23, 12:27

Facebook
Skip to content