Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/22 TP/2023 – Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów z zespołem podstawowym dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., Sygn. DZP/22 TP/2023

DZP/22 TP/2023 – Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów z zespołem podstawowym dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., Sygn. DZP/22 TP/2023

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług transportu sanitarnego z zespołem podstawowym dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., Sygn. DZP/22 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 08.08.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00344933

• Liczba zadań – 1
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania:08.08.2023, 11:38

Data dodania:18.08.2023, 14:14

Facebook
Skip to content