Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/24 TP/2022 – Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

DZP/24 TP/2022 – Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19, innych chorób zakaźnych orazwywołanych nimi sytuacji  kryzysowych. Nr sprawy DZP/24TP/2022

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 18.10.2022r. pod numerem  2022/BZP 00398242/01

• Liczba zadań – 5

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: do 2 tygodni (14dni) od dnia podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 1 – Defibrylator z wyposażeniem – 1 szt.,

Pakiet nr 2 – Sztywny endoskop intubacyjny – 2 szt.,

Pakiet nr 3 – Giętki endoskop – 2 szt.,

Pakiet nr 4 – Aparat do wysoko przepływowej tlenoterapii donosowej – 1 szt.,

Pakiet nr 5 – Zamgławiacz – 5 szt.,

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:18.10.22, 15:07

Data dodania:28.10.22, 10:20

 

Data dodania:28.10.22, 13:23

Facebook
Skip to content