Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/24 TP/2023 – Dostawa materiałów ochrony indywidualnej (wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej) dla personelu i pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – dogrywka

DZP/24 TP/2023 – Dostawa materiałów ochrony indywidualnej (wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej) dla personelu i pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – dogrywka

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa materiałów ochrony indywidualnej (wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej) dla personelu i pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – dogrywka DZP/24TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 07.07.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00295792

• Liczba zadań – 4

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 07:07.2023, 11:55

Data dodania: 11.07.2023, 12:41

Data dodania: 13.07.2023, 13:15

Data dodania: 17.07.2023, 12:35

 

Data dodania: 16.08.2023, 12:22

Facebook
Skip to content