Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/25 TP/2022 – Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.,

DZP/25 TP/2022 – Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.,

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., Sygn. DZP/25 TP/2022

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 03.11.2022r. pod numerem 2022/BZP 00421516/01

• Liczba zadań – 2:
Pakiet 1 – Transport sanitarny pacjentów karetką z zespołem specjalistycznym
Pakiet 2 – Transport sanitarny krwi i preparatów krwiopochodnych
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania:03.11.22, 13:52

Data dodania:10.11.22, 16:06

 

Data dodania:15.11.22, 12:51

Facebook
Skip to content