Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/26 TP/2023 – Dostawa środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz środków  do dezynfekcji powierzchni, narzędzi, wyrobów medycznych i endoskopów dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/26 TP/2023 – Dostawa środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz środków  do dezynfekcji powierzchni, narzędzi, wyrobów medycznych i endoskopów dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz środków do dezynfekcji powierzchni, narzędzi, wyrobów medycznych i endoskopów dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., Nr sprawy DZP/26 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 11.08.2023r. pod numerem 2023/BZP 00351726.

• Liczba zadań – 13

• Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesiące. 

 

Pliki do pobrania:

Data dodania: 11.08.2023, 13:36

Data dodania: 22.08.2023, 13:53

Data dodania: 28.08.2023, 15:33

Data dodania: 01.09.2023, 13:15

Data dodania: 07.09.2023, 13:37

Data dodania: 14.09.2023, 13:28

Facebook
Skip to content