Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/27 TP/2023 – Zakup krzeseł, foteli i wieszaków celem wyposażenia pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/27 TP/2023 – Zakup krzeseł, foteli i wieszaków celem wyposażenia pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup krzeseł, foteli i wieszaków celem wyposażenia pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., Nr sprawy DZP/27 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 10.08.2023r. pod numerem 2023/BZP 00349879

• Liczba zadań – 7

• Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: do 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji podlega ocenie w kryterium oceny ofert.

 

Pliki do pobrania:

Data dodania: 10.08.23, 14:50

Data dodania: 16.08.23, 12:32

Data dodania: 18.08.23, 14:16

Facebook
Skip to content