Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/28 TP/2022 – Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców wraz z pełnym wdrożeniem dostarczonych rozwiązań

DZP/28 TP/2022 – Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców wraz z pełnym wdrożeniem dostarczonych rozwiązań

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców wraz z pełnym wdrożeniem dostarczonych rozwiązań.
Nr sprawy DZP/28 TP/2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy oraz Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna


W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

 

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48620000-0 Systemy operacyjne
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
51610000-1 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Pliki do pobrania:

Data dodania: 10.11.22, 15:30

Data dodania: 21.11.22, 09:40

Data dodania: 21.11.22, 13:37

Data dodania: 23.11.22, 10:56

Facebook
Skip to content