Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/30 TP/2022 – Świadczenie usług prawnych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/30 TP/2022 – Świadczenie usług prawnych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług prawnych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu  Sp. z o.o. Sygn. DZP/30 TP/2022

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 28.12.2022r. pod numerem 2022/BZP 00519445/01 

• Liczba zadań – 1

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesiące 

Pliki do pobrania:

Data dodania: 28.12.22, 14:44

Data dodania: 20.01.23, 12:43

Data dodania: 23.01.23, 13:32

Data dodania: 10.02.23, 14:19

 

Facebook
Skip to content