Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/30 TP/2023 – Dostawa gazów medycznych oraz gazów o przeznaczeniu medycznym wraz z dzierżawą butli lub butli z zaworami zintegrowanymi  dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/30 TP/2023 – Dostawa gazów medycznych oraz gazów o przeznaczeniu medycznym wraz z dzierżawą butli lub butli z zaworami zintegrowanymi  dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa gazów medycznych oraz gazów o przeznaczeniu medycznym wraz z dzierżawą butli lub butli z zaworami zintegrowanymi dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., Sygn. DZP/30 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 15.09.2023r. pod numerem 2023/BZP 00398479

• Liczba zadań – 8:

Pakiet nr 1 – TLEN w butlach z zaworem zintegrowanym

Pakiet nr 2 – TLEN w butlach stalowych

Pakiet nr 3 – ARGON do elektrochirurgii

Pakiet nr 4 – CO2 do laparoskopii i krioterapii

Pakiet nr 5 – PODTLENEK AZOTU

Pakiet nr 6 – AZOT CIEKŁY

Pakiet nr 7 – HEL DO KONTRAPULSACJI 0,5L

Pakiet nr 8 – HEL DO KONTRAPULSACJI 3L

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania:15.09.2023, 12:25

Data dodania:29.09.2023, 12:22

Data dodania:02.10.2023, 13:11


Facebook
Skip to content