Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/32 TP/2023 – Zakup pomp infuzyjnych oraz zakup statywów do pomp dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/32 TP/2023 – Zakup pomp infuzyjnych oraz zakup statywów do pomp dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup pomp infuzyjnych oraz zakup statywów do pomp dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., Sygn. DZP/32 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 28.09.2023r. pod numerem 2023/BZP 00418553

• Liczba zadań – 2:

Pakiet nr 1 – pompy infuzyjne – 32 szt.

Pakiet nr 2 – statywy do pomp – 10 szt.

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: do 3 tygodni (tj. do 21 dni) od dnia podpisania umowy (Pakiet 1), do 4 tygodni (tj. do 28 dni) od dnia podpisania umowy (Pakiet 2) 

Pliki do pobrania:

Data dodania:28.09.2023, 13:31

Data dodania:04.10.2023, 14:43

 

Data dodania:06.10.2023, 13:22

Data dodania:13.10.2023, 14:11

Facebook
Skip to content