Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/36 TP/2023 – Zakup sprzętu medycznego tj. wózków transportowych oraz chodzików dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/36 TP/2023 – Zakup sprzętu medycznego tj. wózków transportowych oraz chodzików dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup sprzętu medycznego tj. wózków transportowych oraz chodzików dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/36TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 12.10.2023r. pod numerem 2023/BZP 00441808

• Liczba zadań – 3:

  • Pakiet nr 1 – Wózki transportowe w pozycji leżącej – 3 szt.
  • Pakiet nr 2 – Chodziki – czterokołowe balkoniki – 11 szt.
  • Pakiet nr 3 – Wózek do transportu – 1 szt

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 

  • do 6 tygodni od dnia podpisania umowy (tj. do  42 dni)  – pakiet nr 1
  • do 2 tygodni od dnia podpisania umowy (tj. do 14 dni) – pakiet nr 2
  • do 4 tygodni od dnia podpisania umowy (tj. do 28 dni) – pakiet nr 3

 

Pliki do pobrania:

Data dodania: 12.10.2023, 14:45

Data dodania: 18.10.2023, 13:15

Data dodania: 18.10.2023, 13:16

Data dodania: 20.10.2023, 14:01

Data dodania: 30.10.2023, 14:25

Facebook
Skip to content