Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/40 TP/2023 – Zakup sprzętu medycznego – lampy operacyjnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.; Nr sprawy DZP/40 TP/2023

DZP/40 TP/2023 – Zakup sprzętu medycznego – lampy operacyjnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.; Nr sprawy DZP/40 TP/2023

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup sprzętu medycznego – lampy operacyjnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.; Nr sprawy DZP/40 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 28.11.2023r. pod numerem 2023/BZP 00517727.

W ramach zamówienia realizowany jest zakup:

  • lampa operacyjna – 1 szt.

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 

  • do 14 dni od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 28.11.2023, 10:22

Data dodania: 06.12.2023, 11:57

Data dodania: 12.12.2023, 12:53

Facebook
Skip to content