Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/41 TP/2023 – Świadczenie usług w zakresie objęcia nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego AMMS/Infomedica Plus w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/41 TP/2023 – Świadczenie usług w zakresie objęcia nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego AMMS/Infomedica Plus w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług w zakresie objęcia nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego AMMS/Infomedica Plus w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.; Nr sprawy DZP/41 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 29.11.2023r. pod numerem 2023/BZP 00522090.

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 

  • 12 miesięcy; przewidywany termin rozpoczęcia realizacji umowy (w celu zapewnienia ciągłości usług): od 01.01.2024r.

Pliki do pobrania:

Data dodania: 29.11.2023, 13:52

Data dodania: 12.12.2023, 12:56

Data dodania: 20.12.2023, 12:04

Facebook
Skip to content