Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/03 PN/2023 – Dostawa osprzętu do neuromonitora, debridera, koagulacji oraz narzędzi chirurgicznych i do zabiegów laparoskopowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/03 PN/2023 – Dostawa osprzętu do neuromonitora, debridera, koagulacji oraz narzędzi chirurgicznych i do zabiegów laparoskopowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa osprzętu do neuromonitora, debridera, koagulacji oraz narzędzi chirurgicznych i do zabiegów laparoskopowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
 

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.03.2023r. a opublikowane w dniu 24.03.2023r. pod numerem 2023/S 060-174438

• Liczba zadań – 7
• Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości co najmniej 80 % wartości, do czasu realizacji  80% wartości, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 24.03.2023, 09:31

Data dodania: 11.04.2023, 11:54

Data dodania: 05.05.2023, 12:37

Data dodania: 08.05.2023, 13:47

Data dodania: 26.06.2023, 12:37

Data dodania: 12.07.2023, 11:09

Facebook
Skip to content