Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/04 PN/2023 – Zakup pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/04 PN/2023 – Zakup pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
 
Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.03.2023r. a opublikowane w dniu 22.03.2023r. pod numerem 2023/S 058-173046
 
• Liczba zadań – 1
• Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznejz
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie
• Termin wykonania zamówienia/umowy: do 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy.
 

 
 

 

Pliki do pobrania:

Data dodania: 22.03.2023, 09:40

Data dodania: 27.03.2023, 09:13

Data dodania: 12.04.2023, 14:13

Data dodania: 25.04.2023, 13:07

Data dodania: 05.06.2023, 12:30

Data dodania: 22.06.2023, 10:09

Facebook
Skip to content