Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/07 PN/2023 – Dostawa materiałów ochrony indywidualnej (wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej) dla personelu i pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – dogrywka. Nr sprawy DZP/07PN/2023

DZP/07 PN/2023 – Dostawa materiałów ochrony indywidualnej (wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej) dla personelu i pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – dogrywka. Nr sprawy DZP/07PN/2023

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa materiałów ochrony indywidualnej (wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej) dla personelu i pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – dogrywka.
 
 Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23.03.2023r. a opublikowane w dniu 28.03.2023r. pod numerem 2023/S 062-183609

• Liczba zadań – 8
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Pliki do pobrania:

Data dodania: 28.03.2023, 09:14

Data dodania: 11.04.2023, 09:57

Data dodania: 14.04.2023, 14:20

Data dodania: 17.04.2023, 13:48

Data dodania: 28.04.2023, 13:55

Data dodania: 17.05.2023, 12:44

Data dodania: 20.06.2023, 11:17

Facebook
Skip to content