Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/15 PN/2022 – Zakup tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/15 PN/2022 – Zakup tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 27.10.2022r. a opublikowane w dniu 31.10.2022r. pod numerem 2022/S 210-601108

• Liczba zadań – 1
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
•  Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

• Termin wykonania zamówienia/umowy:  35 tygodni (245 dni) od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 31.10.22, 09:29

Data dodania: 07.11.22, 14:42

Data dodania: 02.12.22, 09:11

Data dodania: 02.12.22, 14:15

Data dodania: 14.12.22, 14:35

Data dodania: 17.02.23, 13:27

Data dodania: 13.03.23, 09:13

Facebook
Skip to content