Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/19 PN/2023 – Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/19 PN/2023 – Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
 

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.05.2023r. a opublikowane w dniu 22.05.2023r. pod numerem 2023/S 0097-303719

• Liczba zadań – 1
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: do 8 tygodni (56 dni) od dnia podpisania umowy.

 

 

Pliki do pobrania:

Data dodania: 22.05.2023, 09:40

Data dodania: 02.06.2023, 14:35

Data dodania: 15.06.2023, 14:24

Data dodania: 23.06.2023, 14:18

Data dodania: 07.07.2023, 12:06

Data dodania: 18.07.2023, 10:05

Facebook
Skip to content