Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/20PN/2022 – Dostawa produktów leczniczych, płynów infuzyjnych, środków specjalnego przeznaczenia dietetycznego, leków recepturowych, wyrobów medycznych do diagnostyki dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o

DZP/20PN/2022 – Dostawa produktów leczniczych, płynów infuzyjnych, środków specjalnego przeznaczenia dietetycznego, leków recepturowych, wyrobów medycznych do diagnostyki dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o

Szpital w Zabrzu

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa produktów leczniczych, płynów infuzyjnych, środków specjalnego przeznaczenia dietetycznego, leków recepturowych, wyrobów medycznych do diagnostyki dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.; Nr sprawy DZP/20 PN/2022

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 Pakietów tj. na następujące części:

Część nr 1 Pakiet 1 Produkty lecznicze: antybiotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe, gąbki garamycynowe, leki różne

Część nr 2 Pakiet 2 Produkty lecznicze: heparyny drobnocząsteczkowe, leki kardiologiczne, leki diabetologiczne

Część nr 3 Pakiet 3 Produkty lecznicze: płyny infuzyjne, środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia, diety do podawania dojelitowego
Część nr 4  Pakiet 4 Produkty lecznicze: leki kardiologiczne, leki diabetologiczne

Część nr 5  Pakiet 5 Produkty lecznicze i wyroby medyczne różne

Część nr 6  Pakiet 6 Methylene blue inj

Część nr 7  Pakiet 7 Żelazo w inj stosowane u pacjentów z niewydolnością serca

Część nr 8  Pakiet 8 Produkty lecznicze różne: leki p/bólowe, leki kardiologiczne, leki diabetologiczne

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Data dodania: 21.09.22, 10:15

Data dodania: 28.09.22, 13:12

Data dodania: 06.10.22, 14:24

Data dodania: 07.10.22, 14:43

Data dodania: 24.10.22, 08:50

Data dodania: 24.10.22, 13:03

Data dodania: 25.10.22, 11:44

Facebook
Skip to content