Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/23 PN/2022 – Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. 

DZP/23 PN/2022 – Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. 

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. 

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.10.2022r. a opublikowane w dniu 19.10.2022r. pod numerem 2022/S 202-574223

• Liczba zadań – 1
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
•  Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

• Termin wykonania zamówienia/umowy: do 14 dni od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 19.10.22, 09:52

Data dodania: 25.10.22, 09:33

Data dodania: 10.11.22, 16:02

Data dodania: 21.11.22, 09:37

Data dodania: 21.11.22, 13:35

Data dodania: 30.11.22, 13:14

Data dodania: 30.12.22, 12:53

Facebook
Skip to content