Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/21 PN/2022 – Dostawa sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/21 PN/2022 – Dostawa sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.10.2022r. a opublikowane w dniu 19.10.2022r. pod numerem 2022/S 202-574207

• Liczba zadań – 50
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

• Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości co najmniej 80 % wartości danego Pakietu – do czasu realizacji 80% wartości danego Pakietu, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 19.10.22, 10:21

Data dodania: 15.11.22, 12:43

Data dodania: 16.11.22, 14:03

Data dodania: 17.11.22, 14:12

Data dodania: 22.11.22, 13:26

Data dodania: 25.11.22, 13:32

Data dodania: 28.11.22, 13:20

Data dodania: 06.03.23, 11:03

Facebook
Skip to content