Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/25PN/2023 – Zakup toru wizyjnego wraz z zestawem narzędzi do FESS dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/25PN/2023 – Zakup toru wizyjnego wraz z zestawem narzędzi do FESS dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Przedmiot zamówienia:   Zakup  toru wizyjnego wraz z zestawem narzędzi do FESS dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.07.2023r. a opublikowane w dniu 02.08.2023r. pod numerem 2023/S 147-470861
 

• Liczba zadań – 2
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: do 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 Pakiety:

Pakiet nr 1: Tor wizyjny do zabiegów operacyjnych FESS z wyposażeniem

Pakiet nr 2: Zestaw narzędzi do zabiegów operacyjnych FESS

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ – parametry techniczne

 

Data dodania: 02.08.2023, 09:20

Data dodania: 18.08.2023, 12:51

Data dodania: 30.08.2023, 11:34

Data dodania: 05.09.2023, 12:12

Data dodania: 25.09.2023, 14:12

Data dodania: 09.10.2023, 09:55

Facebook
Skip to content