Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/26 PN/2022 – Dostawa materiałów ochrony indywidualnej (wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej) dla personelu i pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/26 PN/2022 – Dostawa materiałów ochrony indywidualnej (wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej) dla personelu i pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa materiałów ochrony indywidualnej (wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej) dla personelu i pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
Nr sprawy DZP/26 PN/2022

 Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.11.2022r. a opublikowane w dniu 23.11.2022r. pod numerem 2022/S 226-651071

• Liczba zadań – 10
• Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
•  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

• Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości co najmniej 80 % wartości danego Pakietu – do czasu realizacji 80% wartości danego Pakietu, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 07.12.22, 12:58

Data dodania: 13.12.22, 14:16

Data dodania: 15.12.22, 15:18

Data dodania: 16.12.22, 14:23

 

Data dodania: 28.12.22, 08:19

Data dodania: 05.01.2023, 15:05

Data dodania: 19.01.2023, 12:07

Data dodania: 14.02.2023, 13:37

Data dodania: 22.03.2023, 10:0

Facebook
Skip to content