Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/01PN/2023 – Dostawa sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  – dogrywka

DZP/01PN/2023 – Dostawa sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  – dogrywka

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawa sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  – dogrywka. Nr sprawy. DZP/01PN/2023

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03.03.2023r. a opublikowane w dniu 08.03.2023r. pod numerem 2023/S 48-141921

• Liczba zadań – 13
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości co najmniej 80 % wartości danego Pakietu – do czasu realizacji  80% wartości danego Pakietu, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od podpisania umowy – dotyczy wszystkich części (pakietów) z pominięciem części nr 12 tj. Pakietu nr 76A. W Pakiecie nr 76A – części nr 12 zamówienie należy zrealizować w terminie: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości co najmniej 50 % wartości danego Pakietu – do czasu realizacji  50 % wartości danego Pakietu, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od podpisania umowy.


Pliki do pobrania:

Data dodania: 08.03.23, 11:31

Data dodania: 15.03.23, 13:51

Data dodania: 22.03.23, 14:28

Data dodania: 28.03.23, 12:53

Data dodania: 12.04.2023, 14:16

Data dodania: 12.05.2023, 13:05

Data dodania: 16.06.2023, 10:03

Facebook
Skip to content