Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/29PN/2022 – Dostawa Aparatu RTG z funkcją fluoroskopii wraz z montażem dla potrzeb Szpitala  Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/29PN/2022 – Dostawa Aparatu RTG z funkcją fluoroskopii wraz z montażem dla potrzeb Szpitala  Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawa Aparatu RTG z funkcją fluoroskopii wraz z montażem dla potrzeb Szpitala Specjalitycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.12.2022r. a opublikowane w dniu 03.01.2023r. pod numerem 2023/S 002-003198

• Liczba zadań – 1
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
•  Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

• Termin wykonania zamówienia/umowy: do 18 tygodni (126 dni) od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 03.01.23, 10:59

Data dodania: 23.01.23, 09:12

Data dodania: 25.01.23, 15:43

Data dodania: 13.02.23, 13:10

Data dodania: 24.03.23, 13:29

Facebook
Skip to content