Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/31 PN/2023 – Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – stoły operacyjne, lampy operacyjne, mikroskop operacyjny

DZP/31 PN/2023 – Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – stoły operacyjne, lampy operacyjne, mikroskop operacyjny

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.; Nr sprawy DZP/31 PN/2023.

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.09.2023r. a opublikowane w dniu 03.10.2023r. pod numerem 2023/S 190-594382

• Liczba zadań – 3 tj.

Pakiet nr 1: Stoły operacyjne x 2 szt.
Pakiet nr 2: Lampa operacyjna x 1 szt.
Pakiet nr 3: Mikroskop operacyjny x 1 szt.

• Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
•  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

• Termin wykonania zamówienia/umowy:

do 12 tygodni od dnia podpisania umowy (tj. do 84 dni) – dla Pakietu nr 1 i Pakietu nr 2
do 25 tygodni od dnia podpisania umowy (tj. 175 dni) – dla Pakietu nr 3

Pliki do pobrania:

Data dodania: 03.10.23, 10:42

Data dodania: 26.10.23, 12:49

Data dodania: 27.10.23, 13:18

Data dodania: 31.10.23, 10:01

Facebook
Skip to content