Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/33 PN/2023 – Dostawa profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Pakiet nr 1, 4A-4F, 6B i 6A

DZP/33 PN/2023 – Dostawa profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Pakiet nr 1, 4A-4F, 6B i 6A

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Pakiet 1, 4A-4F, 6B i 6A; Nr sprawy DZP/33 PN/2023.

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 27.09.2023r. a opublikowane w dniu 02.10.2023r. pod numerem 2023/S 189-590740

• Liczba zadań – 9 tj.

Część nr 1 Pakiet nr 1: Balon żołądkowy – 6 miesięczny
Część nr 2 Pakiet nr 4A: Adapter doprowadzający wodę do kanału roboczego  endoskopu
Część nr 3 Pakiet nr 4B: Endoskopia – wyroby medyczne różne
Część nr 4 Pakiet nr 4C: Marker endoskopowy
Część nr 5 Pakiet nr 4D: Pętle nylonowe do podwiązywania polipów
Część nr 6 Pakiet nr 4E: Klipsownica hemostatyczna jednorazowa
Część nr 7 Pakiet nr 4F: Dreny jednodniowe do pompy płuczącej
Część nr 8 Pakiet nr 6B: Ładunek do staplera endoskopowego
Część nr 9 Pakiet nr 6A: Narzędzie bipolarne laparoskowe i trokary optyczne

• Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
•  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

• Termin wykonania zamówienia/umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 02.10.23, 13:00

Data dodania: 11.10.23, 13:13

Data dodania: 02.11.2023, 12:19

Data dodania: 19.12.2023, 09:59

Facebook
Skip to content