Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/34 PN/2023 – Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania:  Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi w 2023 roku dot.  działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej, w ramach programu wieloletniego, pn.  Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.

DZP/34 PN/2023 – Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania:  Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi w 2023 roku dot.  działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej, w ramach programu wieloletniego, pn.  Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania:  Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi w 2023 roku dot.  działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej, w ramach programu wieloletniego, pn.  Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032; Nr sprawy DZP/34 PN/2023.

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.10.2023r. a opublikowane w dniu 27.10.2023r. pod numerem 2023/S 208-654910.

• Liczba zadań – 4 tj.

Pakiet nr 1: Aparaty do znieczulenia z wyposażeniem x 4 szt.

Pakiet nr 2: System monitorowania pacjentów; 2 szt. centrali monitorującej, w każdej 8 szt. kardiomonitorów

Pakiet nr 3: Defibrylatory x 12 szt.

Pakiet nr 4 Urządzenie do kompresji klatki piersiowej x 2 szt.

• Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
•  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

• Termin wykonania zamówienia/umowy: 

dostawa do 07.12.2023 od dnia podpisania umowy. 

montaż, instalacja, konfiguracja i uruchomienie oraz szkolenie w terminie nie przekraczającym: 15.03.2024r.

Pliki do pobrania:

Data dodania: 27.10.23, 09:42

Data dodania: 03.11.23, 14:03

Data dodania: 08.11.23, 12:36

Data dodania: 19.12.23, 10:00

Facebook
Skip to content