Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona Główna > O nas > Certyfikaty i Akredytacje

Certyfikaty

Akredytacje

Szpital w Zabrzu

Certyfikat Akredytacyjny

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu w wyniku przeglądu akredytacyjnego dokonanego przez zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, uzyskał pozytywną ocenę spełnienia standardów akredytacyjnych.  Na jej podstawie Minister Zdrowia w dniu 24 kwietnia 2023 roku przyznał Szpitalowi Certyfikat Akredytacyjny nr 2023/16 potwierdzający spełnianie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego w zakresie działalności Szpital. Otrzymany Certyfikat Akredytacyjny stanowi zapewnienie, że udzielane w naszym Szpitalu świadczenia zdrowotne są na najwyższym poziomie medycznym przy zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom.

Certyfikat nr: 2023/16

Certyfikat Akredytacyjny 2023

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający, że Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015-10 w następującym zakresie: usługi medyczne w zakresie: leczenia szpitalnego wraz z rehabilitacją oraz leczenia szpitalnego w ramach programów lekowych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i w zakresie specjalistycznej diagnostyki medycznej, w tym badań tomografii komputerowej (TK) oraz nocnej i świątecznej pomocy medycznej.

Certyfikat nr: J-2730/4/2024

Certyfikat

Certyfikat dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. poświadczający udział w 2022 r. w badaniu punktowym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków (PPS HAI&AU) zgodnym z metodologią opracowaną przez ECDC.

Certyfikat

Certyfikat Akredytacyjny

Certyfikat akredytacyjny dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego.

Certyfikat nr: 2019/2

Facebook
Skip to content