Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona Główna > Strefa pacjenta > Usługi komercyjne

Usługi komercyjne

Głównym zadaniem realizowanym przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej na wysokim poziomie. Cel ten realizujemy w oparciu o finansowanie naszych świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia. W odpowiedzi na liczne zapytania o możliwości podjęcia leczenia osób w ramach komercyjnych usług umożliwiliśmy Państwu skorzystać z odpłatnej oferty Szpitala. Planujemy stopniowo rozszerzać ofertę komercyjną Szpitala.

Usługi komercyjne

HOSPITALIZACJE

Należność za pobyt w oddziałach szpitalnych oblicza się jako iloczyn ilości punktów za wykonane świadczenie wg obowiązującego katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) ustalonego i ogłoszonego przez NFZ i aktualnie obowiązującej ceny za punkt zgodnie z podpisanymi przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. umowami z NFZ.

Informację na temat ceny hospitalizacji można uzyskać w Dziale Ekonomiczno-Organizacyjnym pod numerami telefonów: 32 373 23 31, 32 373 23 36.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. realizuje świadczenia w ramach poniższych Oddziałów:

Lp.Wyszczególnienie
1Kliniczny Oddział Kardiologii
2Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
3Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii
4Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem usług medycznych wykonywanych w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o. na rzecz pacjentów nieubezpieczonych lub innych osób leczących się komercyjnie (obowiązuje od 31.01.2024 r.).

1. Cennik usług dla pacjentów nieubezpieczonych , komercyjnych, innych podmiotów zlecających realizację usług medycznych
2. Cena dotyczy usługi w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w innych przypadkach do ceny doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki.
3. W przypadku umów zawieranych z podmiotami w szerszym zakresie ceny usług mogą być ustalone indywidualnie
4. W przypadku, gdy zakres zrealizowanych procedur medycznych będzie przekraczał standardowy zakres grupy JGP, koszt hospitalizacji będzie kalkulowany indywidualnie.

Spis treści

POBYT OPIEKUNA / GOŚCIA W SZPITALU

Lp.WyszczególnienieCena
1.Doba pobytu opiekuna w Oddziale Laryngologii
( bez wyżywienia)
94,00 zł
2.Doba pobytu opiekuna w Oddziale Laryngologii
( bez wyżywienia)*
87,04zł
3.Doba pobytu opiekuna w Oddziale Laryngologii
( z wyżywieniem)
130,00 zł
4.Doba pobytu opiekuna w Oddziale Laryngologii
( z wyżywieniem)*
120,37 zł
5.Pełne wyżywienie opiekuna / przedstawiciela ustawowego36,00 zł
*opłata zwolniona z podatku vat w przypadku przedłożenia przez opiekuna zaświadczenia lekarskiego uzasadniającego konieczność pobytu opiekuna wraz z pacjentem w trakcie leczenia w oddziale szpitalnym

BADANIA RTG

Lp.WyszczególnienieCena
1RTG czaszki90,00 zł
2RTG twarzoczaszki /zatok75,00 zł
3RTG klatki piersiowej75,00 zł
4RTG klatki piersiowej (2 projekcje)90,00 zł
5RTG kręgosłupa piersiowego90,00 zł
6RTG kręgosłupa szyjnego lub czynnościowe90,00 zł
7RTG kręgosłupa lędz.-krzyż.90,00 zł
8RTG kręgosłupa lędz.-krzyż.celowane lub czynnościowe90,00 zł
9RTG kości krzyżowej/ ogonowej90,00 zł
10RTG kości nosowej75,00 zł
11RTG kości piętowej75,00 zł
12RTG kości piętowej porównawcze90,00 zł
13RTG kości uda/podudzia90,00 zł
14RTG kości uda/podudzia porównawcze100,00 zł
15RTG kości ramieniowej/przedramienia90,00 zł
16RTG kości przedramienia porównawcze100,00 zł
17RTG stawu biodrowego /miednicy75,00 zł
18RTG stawu łokciowego90,00 zł
19RTG stawu łokciowego porównawcze100,00 zł
20RTG stawu kolanowego/skokowego90,00 zł
21RTG stawu kolanowego/skokowego porównawcze100,00 zł
22RTG jamy brzusznej80,00 zł
23RTG żeber75,00 zł
24RTG mostka75,00 zł
25RTG obojczyka/staw barkowy75,00 zł
26RTG palców90,00 zł
27RTG nadgarstka90,00 zł
28RTG dłoni / stopy90,00 zł
29RTG dłoni porównawcze90,00 zł
30RTG stóp porównawcze100,00 zł
31Zdjęcie RTG-inne (bez kontastu)90,00 zł
32Wykonanie dodatkowej kopii płyty CD15,00 zł

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Lp.WyszczególnienieCena
1ZATOKI ,GŁOWA BEZ KONTRASTU220,00 zł
2ZATOKI, GŁOWA Z KONTRASTEM350,00 zł
3J. BRZUSZNA BEZ KONTRASTU280,00 zł
4J. BRZUSZNA Z KONTRASTEM400,00 zł
5MIEDNICA MAŁA BEZ KONTRASTU280,00 zł
6MIEDNICA MAŁA Z KONTRASTEM400,00 zł
7KRĘGOSŁUP BEZ KONTRASTU280,00 zł
8KRĘGOSŁUP Z KONTRASTEM380,00 zł
9KLP BEZ KONTRASTU - HRCT280,00 zł
10KLP Z KONTRASTEM400,00 zł
11KRTAŃ BEZ KONTRASTU270,00 zł
12KRTAŃ Z KONTRASTEM400,00 zł
13SZYJA BEZ KONTRASTU300,00 zł
14SZYJA Z KONTRASTEM410,00 zł
15TWARZOCZASZKA BEZ KONTRASTU250,00 zł
16TWARZOCZASZKA Z KONTRASTEM400,00 zł
17J. BRZUSZNA WIELOFAZOWA500,00 zł
18ANGIO GŁOWY -TT SZYJNE520,00 zł
19ANGIO KLP - TAVI540,00 zł
20ANGIO Ao PIERSIOWEJ540,00 zł
21ANGIO Ao BRZUSZNEJ540,00 zł
22ANGIO KOŃCZYN DOLNYCH540,00 zł
23Ao BRZUSZNA + J. BRZUSZNA620,00 zł
24AORTA+ KLP550,00 zł
25KLP+ J. BRZUSZNA Z KONTRASTEM570,00 zł
26KLP+ J. BRZUSZNA + MIEDNICA Z KONTRASTEM570,00 zł
27TT. PŁUCNE- ZATOROWOŚĆ520,00 zł
28TT. WIEŃCOWE600,00 zł
29CaSc350,00 zł
30SERCE ANGIO750,00 zł
31Wykonanie dodatkowej kopii płyty CD15,00 zł
32Opis w czasie 5 dni roboczych50 % ceny badania

BADANIA USG

Lp.WyszczególnienieCena
1USG jamy brzusznej110,00 zł
2USG tarczycy100,00 zł
3USG piersi100,00 zł
4USG prostaty i pęcherza moczowego100,00 zł
5USG szyi100,00 zł
6USG ślinianek100,00 zł
7USG jąder i moszny100,00 zł
8USG inne100,00 zł
9USG węzłów chłonnych i drobnych struktur tkankowych100,00 zł
10USG Doppler naczyń kończyny dolnej (tętnice lub żyły) 1 kończyna150,00 zł
11USG Doppler naczyń kończyny dolnej (tętnice lub żyły) 2 kończyny200,00 zł
12USG Doppler tętnic szyjnych150,00 zł

BADANIA AUDIOMETRYCZNE

Lp.WyszczególnienieCena
1Badanie audiometryczne (audiometria subiektywna)50,00 zł
2Tympanogram (audiometria impedancyjna)30,00 zł

SPECJALISTYCZNA DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA

Lp.WyszczególnienieCena
1Badanie EKG z opisem40,00 zł
2UKG200,00 zł
3UKG przezprzełykowe400,00 zł
4UKG obciążeniowe450,00 zł
5Holter EKG150,00 zł
6Holter RR100,00 zł
7Spirometria40,00 zł
8Ergospirometria200,00 zł
9Badanie wysiłowe serca na bieżni150,00 zł
10Kontrola pracy i programowanie urządzeń wszczepialnych200,00 zł
11Konsultacja z UKG350,00 zł

ZABIEGI KARDIOLOGICZNE

Lp.WyszczególnienieCena
1Założenie elektrody czasowej1 200,00 zł
2Perikardiocenteza1 800,00 zł
3Cewnikowanie prawego serca2 000,00 zł

ZABIEGI DERMATOLOGICZNE, TESTY ALERGOLOGICZNE, INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Lp.WyszczególnienieCena
1Ocena dermatoskopowa zmian skórnych200,00 zł
2Biopsja zmiany skórnej i ocena his-pat300,00 zł
3Kriochirurgia ciekłym azotem (1 zmiana)200,00 zł
4Kriochirurgia ciekłym azotem (2-4 zmiany)400,00 zł
5Elektrokoagulacja (usuniecie 1 zmiany)200,00 zł
6Elektrokoagulacja (usunięcie 2-4 zmian)400,00 zł
7Testy naskórkowe (STANDARD I i II lub KOSMETYKI lub ŻYWICE lub BARWNIKI)500,00 zł
8Testy punktowe PRICK TEST ALERGENY WZIEWNE I POKARMOWE (18 alergenów)350,00 zł
9Spirometria40,00 zł

ZABIEGI I DIAGNOSTYKA LARYNGOLOGICZNA

Lp.WyszczególnieniePacjentCena
1Adenotomiadorosły4 900,00 zł
2Adenotomiamałoletni5 000,00 zł
3Adenotomia + Paracenteza (Myringotomia)dorosły5 500,00 zł
4Adenotomia + Paracenteza (Myringotomia)małoletni5 500,00 zł
5Adenotomia + Paracenteza (Myringotomia) + podcięcie
wędzidełka
małoletni6 500,00 zł
6Adenotomia + Drenaż (Tympanostomia)dorosły6 300,00 zł
7Adenotomia + Drenaż (Tympanostomia)małoletni6 500,00 zł
8Adenotomia + Drenaż (Tympanostomia) + podcięcie
wędzidełka
małoletni6 800,00 zł
9Adenotomia + Tonsillektomiadorosły6 800,00 zł
10Adenotomia + Tonsillektomiamałoletni7 000,00 zł
11Adenotomia + Tonsillektomia + podcięcie wędzidełkamałoletni7 400,00 zł
12Adenotomia + Tonsillektomia + Drenaż (Tympanostomia)dorosły7 600,00 zl
13Adenotomia + Tonsillektomia + Drenaż (Tympanostomia)małoletni7 800,00 zł
14Adenotomia + Tonsillektomia + Drenaż (Tympanostomia) +
podcięcie wędzidełka
małoletni8 000,00 zł
15Adenotomia + Konchotomiadorosły6 400,00 zł
16Adenotomia + Konchotomiamałoletni6 800,00 zł
17Tonsillektomiadorosły6 500,00 zł
18Tonsillektomiamałoletni6 500,00 zł
19Tonsillektomia + podcięcie wędzidełkamałoletni6 600,00 zł
20Polipektomiadorosły4 000,00 zł
21Polipektomiamałoletni4 400,00 zł
22FESS – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatokdorosły9 000,00 zł
23FESS – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatokmałoletni9 200,00 zł
24FESS z nawigacją – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatokdorosły11 000,00 zł
25FESS z nawigacją – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatokmałoletni11 400,00 zł
26FESS – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok + Septoplastyka (operacja przegrody nosa)dorosły14 000,00 zł
27FESS – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok + Septoplastyka (operacja przegrody nosa)małoletni14 500,00 zł
28FESS – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok + Konchoplastyka (zmniejszenie małżowin nosowych dolnych)dorosły10 500,00 zł
29FESS – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok + Konchoplastyka (zmniejszenie małżowin nosowych dolnych)małoletni11 000,00 zł
30Septoplastyka (operacja przegrody nosa)dorosły7 500,00 zł
31Septoplastyka (operacja przegrody nosa)małoletni7 700,00 zł
32Septoplastyka (operacja przegrody nosa) + Konchoplastyka (zmniejszenie małżowin nosowych dolnych)dorosły8 000,00 zł
33Septoplastyka (operacja przegrody nosa) + Konchoplastyka (zmniejszenie małżowin nosowych dolnych)małoletni8 200,00 zł
34Konchoplastyka (zmniejszenie małżowin nosowych dolnych)dorosły7 000,00 zł
35Konchoplastyka (zmniejszenie małżowin nosowych dolnych)małoletni7 500,00 zł
36Dacryocystorhinostomia (DCR) – operacja endoskopowa dróg łzowychdorosły10 500,00 zł
37Dacryocystorhinostomia (DCR) – operacja endoskopowa dróg łzowychmałoletni10 900,00 zł
38Usunięcie zmiany w obrębie języka i/lub jamy ustnejdorosły4 500,00 zł
39Usunięcie zmiany w obrębie języka i/lub jamy ustnejmałoletni5 000,00 zł
40Podcięcie wędzidełka u małoletniegomałoletni3 500,00 zł
41UPPP (Uwulopalatofaryngoplastyka)dorosły8 000,00 zł
42UPPP (Uwulopalatofaryngoplastyka)małoletni8 300,00 zł
43LAUP (Uwulopalatofaryngoplastyka z użyciem lasera)dorosły7 000,00 zł
44LAUP (Uwulopalatofaryngoplastyka z użyciem lasera)małoletni7 500,00 zł
45Direktoskopia Kleinsasseradorosły6 000,00 zł
46Direktoskopia Kleinsasseramałoletni6 300,00 zł
47Plastyka głośni metodą Wendleradorosły10 000,00 zł
48Plastyka głośni metodą Wendleramałoletni10 400,00 zł
49Augmentacja fałdu głosowegodorosły10 000,00 zł
50Rhinophyma (rynofyma)dorosły5 800,00 zł
51Wycięcie zmiany skórnej w obrębie głowy i szyidorosły6 000,00 zł
52Wycięcie zmiany skórnej w obrębie głowy i szyimałoletni6 400,00 zł
53Usunięcie ślinianki podżuchwowejdorosły9 000,00 zł
54Usunięcie ślinianki podżuchwowejmałoletni9 200,00 zł
55Ślinianka przyusznadorosły11 500,00 zł
56Ślinianka przyusznamałoletni11 900,00 zł
57Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki podżuchwowejdorosły5 500,00 zł
58Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki podżuchwowejmałoletni5 800,00 zł
59Drenaż (Tympanostomia)dorosły4 500,00 zł
60Drenaż (Tympanostomia)małoletni4 900,00 zł
61Usunięcie drenówdorosły4 000,00 zł
62Usunięcie drenówmałoletni4 200,00 zł
63Polisomnografia – całonocne badanie zaburzeń oddychania podczas snudorosły1 500,00 zł
64Polisomnografia – całonocne badanie zaburzeń oddychania podczas snumałoletni1 500,00 zł
65Rekonstrukcja tchawicy, krtanidorosły20 000,00 zł
66Plastyka głośni za pomocą lasera CO2dorosły10 000,00 zł
67Adenotomia + Tonsillektomia + Paracenteza
(myringotomia)
małoletni7 500,00 zł

KONSULTACJE / PORADY LEKARSKIE

Lp.WyszczególnienieCena
1Konsultacja/Porada kardiologiczna300,00 zł
2Konsultacja/Porada laryngologiczna300,00 zł
3Konsultacja/Porada chirurgiczna300,00 zł
4Konsultacja/Porada dermatologiczna, alergologiczna300,00 zł
5Konsultacja/Porada profesorska500,00 zł

ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ

Lp.WyszczególnienieCena
1Konsultacja/Porada lekarska300,00 zł

OPŁATA ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK POWYŻEJ 72 GODZIN

Lp.WyszczególnienieCena
(zawiera 23% VAT)
1Wysokość opłat, za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym80,00zł

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Lp.WyszczególnienieCena
(zawiera 23% VAT)
1Za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej15,08 zł
2Za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej0,52 zł
3Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych3,01 zł
Facebook
Skip to content