Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona Główna > Strefa Pacjenta > Izba Przyjęć

Izba Przyjęć

Izba Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. całodobowo udziela świadczenia medyczne pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Stetoskop

Kierownik Izby Przyjęć

dr n. med. Renata RYBCZYK

Zastępca Kierownika Izby Przyjęć

lek. Małgorzata SOLARSKA

P.O. Pielęgniarki Koordynującej

Mirosława PIONTEK

Dane Kontaktowe

Telefon:

Adres

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10,
41-800 Zabrze

Udzielane świadczenia:

Personel Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o całodobowo udziela świadczeń medycznych pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Zapewnia profesjonalną opiekę z zakresu Otorynolaryngologii, Kardiologii i Chirurgii Ogólnej.

Pomoc, którą otrzymują Państwo jest udzielana przez wykwalifikowany i wysoce wyspecjalizowany personel lekarski i pielęgniarski, odznaczający się empatią, rzetelnością w wykonywaniu swoich czynności i przestrzegający procedur medycznych obowiązujących
w Szpitalu.

Nowoczesny sprzęt, którym dysponuje nasza Placówka, w korzystny sposób wpływa na jakość świadczonej opieki nad pacjentem oraz dobrą organizację pracy. Osoby, którym udzielane są świadczenia medyczne w zależności od stanu zdrowia,
mogą podlegać dalszej hospitalizacji w tutejszym Szpitalu, być przekazane do innego podmiotu leczniczego lub następuje zakończenie leczenia w ramach pobytu pacjenta w Izbie Przyjęć.

Harmonogram przyjęć planowych do Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z. o. o.

 • Kliniczny Oddział Kardiologii: 7:00 – 8:00 oraz 11:00 – 12:30
 • Kliniczny Oddział Laryngologii: 8:00 – 9:30
 • Kliniczny Oddział Chirurgii: 9:30 – 11:00
 • Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii (przyjęcia
  odbywają się w odrębnym pawilonie szpitalnym): 10:00 – 12:00

Pacjenci przywożeni w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością, dlatego czas oczekiwania na przyjęcie planowe może ulec wydłużeniu.

 • O kolejności przyjmowania chorych decyduje personel Izby Przyjęć.
 • Dzieci do lat 7 przyjmowane są poza kolejnością, po wykonaniu EKG w gabinecie nr 24.

 • W dniu przyjęcia na Oddział Laryngologii, pacjenci zgłaszają się do poradni
  laryngologicznej, a następnie na Izbę Przyjęć.

Wszyscy pacjenci po przyjęciu i przebraniu się wraz z dokumentacją medyczną zostają odprowadzeni przez personel Izby Przyjęć, do wskazanego oddziału szpitalnego i przekazani pod opiekę personelu medycznego.

Facebook
Skip to content