Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona Główna > Strefa Pacjenta > Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna w Specjalistycznym Szpitalu w Zabrzu to serce szpitala bijące w rytmie rekomendacji najnowszych terapii, kontraktów z NFZ oraz programów lekowych. Zaopatruje oddziały szpitalne, poradnie i pracownie przyszpitalne w produkty lecznicze, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środki biobójcze.

apteka szpitalna

Kierownik Apteki

mgr farm. Aleksandra Meisner – Wasilewska

Dane Kontaktowe

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 7:00 – 14:35

Adres

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10,
41-800 Zabrze

Budynek B

Zadania apteki szpitalnej w Specjalistycznym Szpitalu w Zabrzu

 1. Pracownicy szpitalnej aptekiWydawanie z apteki i nadzór nad gospodarką produktów leczniczych, wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego połączone z udzieleniem informacji i porad dotyczących działania i stosowania oraz przechowywania tych produktów, środków, wyrobów lub wyposażenia.
 2. Sporządzanie produktów leczniczych połączone z oceną ich jakości, w tym trwałości.
 3. Udzielanie porad farmaceutycznych w celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 4. Usługi farmacji klinicznej połączone ze sprawowaniem opieki farmaceutycznej nad pacjentem szpitalnym – koncyliacje lekowe, przeglądy lekowe pod kątem interakcji lekowych i modyfikacji farmakoterapii.
 5. Zgłaszanie właściwym organom działań niepożądanych produktów leczniczych, incydentów medycznych niepożądanych odczynów poszczepiennych , ciężkich działań niepożądanych produktów leczniczych oraz podejrzenia lub stwierdzenie zatrucia produktem biobójczym.
 6. Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej oraz działalności na rzecz promocji zdrowia w Szpitalu.
 7. Udział i prowadzenie obrotu lekami w programach lekowych leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego , łuszczycowego zapalenia stawów, łuszczycy plackowatej, przewlekłego – zatorowego nadciśnienia płucnego, pokrzywki spontanicznej i atopowego zapalenia skóry.
 8. Przeprowadzanie analiz farmakoekonomicznych.
 9. Udział w badaniach klinicznych , prowadzenie ewidencji próbek lekarskich oraz darowizn , leków własnych pacjenta i sprowadzanie leków na drodze importu docelowego.
 10. Udział w przygotowaniu i analizie dokumentacji przetargowej produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków biobójczych oraz środków specjalnego stosowania.
 11. Weryfikacja prawidłowego prowadzenia apteczek oddziałowych.
 12. Udział w tworzeniu procedur akredytacyjnych i ogólnoszpitalnych.
 13. Apteka współuczestniczy w racjonalizacji farmakoterapii biorąc aktywny udział w posiedzeniach Komitetu Terapeutycznego, na którym zatwierdzane są zmiany Receptariusza Szpitalnego oraz w posiedzeniach Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Fachowo przygotowany i przeszkolony personel naszej apteki i wysokiej klasy sprzęt zapewniają wysoki poziom świadczonych usług farmaceutycznych

Facebook
Skip to content