Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona Główna > Strefa Pacjenta > Pracownie diagnostyczne

Pracownie diagnostyczne

OINK

Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii

Kierownik: prof. dr. hab. n. med. Wojciech Jacheć 

 • zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej w tym koronarografie, koronaroplastyki, 
 • wszczepianie defibrylatorów, 
 • wszczepianie stymulatorów.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostką organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni radiologii zabiegowej oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów RTG na zdrowie ludzi i Środowisko.

Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów - Stymulatorów Serca

Kierownik: prof. dr. hab. n. med. Wojciech Jacheć 

Pracownia Badań Czynnościowych

Kierownik: dr n. med. Brygida Przywara-Chowaniec 

 • EKG wysiłkowe,
 • diagnostyka metodą Holtera,
 • spirometria.

Pracownia Endoskopii Laryngologicznej

pracownia endoskopiiKierownik: dr hab. n. med. Paweł Sowa

 • diagnostyka endoskopowa nosogardła, gardła i krtani z biopsją tych narządów.

Pracownia EKG i UKG

Kierownik: dr hab. n. med., prof. ŚUM Celina Wojciechowska 

Pracownia Alergologiczno-Immunologiczna

Kierownik: dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak 

 • Oznaczanie swoistych przeciwciał IgE , panel pokarmowy , panel wziewny , atopowy , jady owadów.
 • Oznaczanie autoprzeciwciał przeciwjądrowych ANA ,ANA 2 , ANA 3.
 • W chorobach autoimmunologicznych skóry (pęcherzyca i tkanki łącznej), wykonywanie testów uczuleniowych, punktowych i kontaktowych.

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

Pracownia USG

Kierownik: lek. Jerzy Rogosz  

 • badanie USG jamy brzusznej, układu moczowego, prostaty, ginekologiczne, tarczycy.

Pracownia Endoskopii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Piecuch

Pracownia endoskopowa jest autonomiczną pracownią Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej. W Pracowni wykonuje się badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Endoskopia przewodu pokarmowego obejmuje:

 • endoskopię diagnostyczną
 • endoskopię zabiegową
 • endoskopię śródoperacyjną

Endoskopia zabiegowa zajmuje się między innymi:

 • usuwaniem polipów
 • tamowaniem krwawienia
 • usuwaniem ciał obcych
 • protezowaniem nieoperacyjnych zwężeń rakowych przełyku i wpustu

W pracowni wykonuje się implantacje balonów dożołądkowych u chorych z otyłością olbrzymią.

W związku z przystąpieniem w 2015 r. do programu szybkiej diagnostyki i terapii onkologicznej (tzw. zielonej karty DiLO – Diagnostyka i Leczenie Onkologiczne) wykonywane są w pracowni badania endoskopowe u chorych na etapie diagnostyki, jak i po operacjach nowotworowych.

U chorych wymagających żywienia dojelitowego w przypadku, gdy naturalna droga doustna jest z różnych przyczyn niemożliwa – wykonuje się przezskórną endoskopową gastrostomie – PEG.

Facebook
Skip to content