Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona Główna > Strefa Pacjenta > Oddziały > Kliniczny Oddział Kardiologii

Kliniczny Oddział Kardiologii

Pracownia Hemodynamiki

Kliniczny Oddział Kardiologii prowadzi pełną diagnostykę i terapię chorób serca. Oddział posiada III A stopień referencyjności. Dodatkowo w Oddziale prowadzona jest działalność naukowo-dydaktyczna dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W nowocześnie wyposażonej Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii wykonywane są procedury diagnostyczne i lecznicze:

 • Koronarografia
 • Wewnątrznaczyniowa ultrasonograficzna ocena tętnic wieńcowych (IVUS)
 • Pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR)
 • Przezskórna angioplastyka wieńcowa
 • Cewnikowanie prawej strony serca wraz z oceną parametrów hemodynamicznych krążenia płucnego i testami odwracalności nadciśnienia płucnego (tętnicze nadciśnienie płucne, kwalifikacja do przeszczepu serca, ocena wad wrodzonych serca)
 • Arteriografia płucna
 • Przezskórna balonowa plastyka tętnic płucnych u chorych z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym
 • Biopsja mięśnia sercowego (diagnostyka kardiomiopati, zapaleń mięśnia sercowego)
 • Implantacja kardiostymulatorów jedno-, dwu-jamowych i resynchronizujących
 • Implantacja kardiowerterów defibrylatorów jedno-, dwu-jamowych i resynchronizujących
 • Diagnostyka zaburzeń rytmu serca i ablacje substratu arytmii (nawrotne częstoskurcze z węzła przedsionkowo-komorowego, nawrotne częstoskurcze przedsionkowo-komorowe, krioablacja ujścia żył płucnych)
 • Przez żylne leczenie powikłań elektrostymulacji – usuwanie elektrod
 • Implantacje podskórnych pomp infuzyjnych do ciągłego wlewu leku u chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym

Oddział pełni całodobowe dyżury dla pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. Oddział dysponuje 42 łóżkami, w tym 8 miejscami intensywnego nadzoru kardiologicznego. Pacjenci po leczeniu w Klinicznym Oddziale Kardiologii mogą kontynuować leczenie w Przyklinicznej Poradni Kardiologicznej.

Personel lekarski

Kliniczny Oddział Kardiologii

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz KUKULSKI
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech JACHEĆ
 • dr hab. n. med. (prof. ŚUM) Damian KAWECKI
 • dr hab. n. med. (prof. ŚUM) Celina WOJCIECHOWSKA
 • prof. dr hab. n. med. Ewa NOWALANY-KOZIELSKA
 • dr hab. n. med. (prof. ŚUM) Andrzej TOMASIK
 • dr n. med. Grażyna GLANOWSKA
 • dr n. med. Joanna GRZYB
 • dr n. med. Krystyna KRZEMIEŃ-WOLSKA
 • dr n. med. Ewa PODOLECKA-ZABIEGAŁA
 • dr n. med. Renata RYBCZYK
 • dr n. med. Brygida PRZYWARA-CHOWANIEC
 • dr n. med. Mariusz OPARA
 • dr n. med. Karolina BARAŃSKA-PAWEŁCZAK
 • dr n. med. Katarzyna PIGOŃ
 • lek. Ewa WOŁOSZYN-HORAK
 • dr n. med. Piotr MUZYK
 • lek. Maciej KOCJAN
 • lek. Piotr STAROSTA
 • lek. Małgorzata SOLARSKA
 • lek. Edyta RADZIK
 • lek. Bettina ZIAJA
 • lek. Dominika BLACHUT 
 • lek. Michalina MAZURKIEWICZ
 • lek. Dominik KURCZYŃSKI
 • lek. Tomasz CHWALBA

Najważniejsze Informacje

Ordynator Oddziału

prof. dr hab. n. med. Tomasz KUKULSKI

Z-ca Ordynatora Oddziału

prof. dr hab. n. med. Wojciech JACHEĆ

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Agnieszka SŁAWUTA
specjalistka pielęgniarstwa internistycznego

Dane Kontaktowe

Całodobowy telefon zawałowy
Sekretariat
Ordynator
Pielęgniarka Oddziałowa
Dyżurka lekarska
Dyżurka pielęgniarska

Budynek A

Facebook
Skip to content