Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona Główna > O nas > Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

Szpital w Zabrzu

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu współpracuje w zakresie naukowo-badawczym z następującymi jednostkami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:

 • Katedra Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii
  Przedmiotem badań są chorzy z alergicznym nieżytem nosa i/lub z astmą oskrzelową. Wspólnie oceniane są wyniki leczenia pacjentów. Publikowane są w tym zakresie prace w czasopismach medycznych.
 • Katedra Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Diabetologii oraz Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej
  Współpraca w zakresie badań uwarunkowań genetycznych u chorych z nowotworami krtani oraz roli wirusa HPV w występowaniu nowotworów głowy i szyi
 • Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy
  Współpraca w zakresie diagnozowania i leczenia chorych ze zwężeniami dróg oddechowych
 • II Katedrą i Oddziałem Klinicznym Kardiologii
  Współpraca w zakresie diagnostyki i leczenia zespołu bezdechów sennych oraz ich wpływu na schorzenia kardiologiczne
 • Katedra i Zakład Biochemii
  Badania oceny wskaźników oksydoredukcyjnych u chorych z guzami ślinianek oraz wyników audiologicznych u chorych narażonych na ołów
 • Katedra i Zakład Patomorfologii
  Współpraca w zakresie badań spektrofotometrycznych w guzach ślinianek przyusznych
 • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Współpraca w ramach znieczuleń met – Jet Ventilation w schorzeniach górnych dróg oddechowych
Facebook
Skip to content