Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona Główna > Strefa Pacjenta > Oddziały > Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Poradnia lekarz

Oddział LaryngologiiDzisiejsza Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu utworzona została w latach pięćdziesiątych jako Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Kierowana była przez Prof. Tadeusza Ceypka, później jako Oddział przez Prof. Wacława Kuśnierczyka. W latach siedemdziesiątych ponownie jako Katedra przez Prof. Kazimierza Szymczyka. W latach 1992-2015 ośrodek kierowany był przez Prof. Grzegorza Namysłowskiego a od 2015 roku Kierownikiem Kliniki oraz Ordynatorem Oddziału jest Prof. Maciej Misiołek.

W ramach Oddziału wykonywany jest szeroki wachlarz procedur z zakresu otorynolaryngologii i onkologii laryngologicznej. Wszyscy pacjenci są wstępnie przygotowywani do zabiegów w Przyklinicznej Poradni Laryngologicznej, w ramach której w większości przypadków odbywa się także ich diagnostyka.

Oddział jest wiodącym ośrodkiem na terenie Śląska w zakresie liczby operacji chorych z guzami ślinianek, chorych z nowotworami krtani i gardła oraz endoskopowych operacji zatok przynosowych w przewlekłym zapaleniu zatok i polipach nosa. Jako jedyny ośrodek w kraju wykonuje zabieg plastyki głośni metodą Wendlera – będący operacją zmieniającą głos u pacjentów transseksualnych.

W zakresie onkologii wykonywane są:

 • operacje krtani (częściowe usunięcie krtani z użyciem lasera CO2 oraz z dostępu zewnętrznego, laryngektomie całkowite z wszczepieniem protezy głosowej ProVox®)
 • operacje gardła i jamy ustnej z rekonstrukcjami-operacje masywu szczękowo-sitowego endoskopowe oraz z dostępu zewnętrznego
 • operacje ślinianek (w tym parotidektomie z monitoringiem nerwu VII)
 • operacje zmian nowotworowych w zakresie skóry wraz z rekonstrukcją

Ponadto wykonywane są:

 • operacje szyi (torbiele boczne, środkowe, operacje węzłowe)
 • zabiegi mikrochirurgii ucha środkowego (tympanoplastyki, stapedotomie, operacje radykalne)
 • mikrochirurgia i chirurgia krtani (diagnostyka endoskopowa, leczenie zwężeń krtani, okolicy podgłośniowej i górnego odcinka tchawicy, porażenia fałdów głosowych – z użyciem lasera oraz metodą Lichtenbergera; operacje z dostępu zewnętrznego z rekonstrukcją fragmentem chrząstki tarczowatej lub żebra (operacja Rethi II)oraz augmentacja fałdów głosowych w jednostronnym porażeniu
 • endoskopowa chirurgia zatok
 • chirurgiczne leczenie chrapania i zespołu bezdechów sennych techniką LAUP, U3P oraz sphincteroplastyki
 • podstawowe zabiegi laryngologiczne takie jak septoplastyki, tonsillektomie

W ramach funkcjonującego pododdziału dziecięcego realizowane są również procedury laryngologii dziecięcej.

Zabiegi operacyjne przeprowadzane są na bloku operacyjnym, składającym się z dwóch sal operacyjnych. Sale są klimatyzowane i wyposażone w specjalistyczną aparaturę medyczną. Profesjonalne stoły operacyjne pozwalają na bezpieczne, dostosowane do potrzeb określonego zabiegu ułożenie pacjenta ze względu na specyfikę zabiegów blok operacyjny wyposażony jest w diatermie, neuromonitor, system nawigacji do zatok Debrider, laser, mikroskop zabiegowy. Oddział posiada i wykorzystuje zestaw do znieczulenia „jet ventilation” pozwalający na przeprowadzanie operacji bez intubacji (zwężenia górnych dróg oddechowych, nowotwory).

W Oddziale wykonuje się łącznie ok. 1800 zabiegów operacyjnych każdego roku. Działalność dydaktyczna opiera się na prowadzeniu zajęć z przedmiotu Laryngologiaw systemie ćwiczeń, wykładów i seminariów dla studentów IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego, V roku kierunku lekarskiego oraz II i III roku kierunku ratownictwo medyczne Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzone jest też szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalizujących i doskonalących się w zakresie laryngologii i innych specjalności.

Pracownicy Kliniki są członkami wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz biorą czynny udział w licznych konferencjach naukowych na forum krajowym i zagranicznym (europejskim i światowym) prezentując wyniki swoich badań i doświadczeń klinicznych. Klinika bierze udział w organizowaniu i współorganizowaniu konferencji o zasięgu ogólnopolskim i europejskim. Współorganizacja ogólnoeuropejskich akcji profilaktycznych dotyczących schorzeń nowotworowych rejonu głowy i szyi wraz z Polską Grupą Badań Nowotworów Głowy i Szyi oraz European Laryngological Society.

Personel lekarski

 • Zespół Laryngologiaprof. dr hab. n. med. Maciej MISIOŁEK
 • prof. dr hab. n. med. Eugeniusz CZECIOR
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna LISOWSKA
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech ŚCIERSKI
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz NAMYSŁOWSKI
 • dr hab. n. med. Paweł SOWA
 • dr n. med. Bogusława ORECKA
 • dr n. med. Ewa NOWIŃSKA
 • dr n. med. Izabela KAWECKA
 • dr n. med. Natalia URBANIEC-DOMŻALSKA
 • dr hab. n. med. Katarzyna MIŚKIEWICZ-ORCZYK
 • dr n. med. Magdalena MARKÓW
 • dr n. med. Maciej ZIELIŃSKI
 • dr n. med. Marta GAMROT-WRZOŁ
 • dr n. med. Natalia ZIĘBA
 • lek. Anna  KONIEWSKA
 • lek. Adam DADOK
 • lek. Olga KARŁOWSKA-BIJAK
 • lek. Anna STASZKIEWICZ
 • lek. Zuzanna BOŻEK
 • lek. Jakub ŁATKA
 • lek. Dominik PAWLICKI
 • lek. Aleksandra MICHALAK

Najważniejsze Informacje

Ordynator Oddziału

prof. dr hab. n. med. Maciej MISIOŁEK

Zastępca Ordynatora Oddziału

dr n. med. Ewa NOWIŃSKA

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Beata KAWECKA
Specjalistka Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Pielęgniarka Koordynująca

Aleksandra MYSZOR
Specjalistka Pielęgniarstwa Internistycznego

Dane Kontaktowe

Sekretariat
Dyżurka Pielęgniarek
Dyżurka lekarska

Budynek A

Facebook
Skip to content