Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/10 TP/2023 – Zakup pomp infuzyjnych oraz zakup statywów do pomp dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/10 TP/2023 – Zakup pomp infuzyjnych oraz zakup statywów do pomp dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup pomp infuzyjnych oraz zakup statywów do pomp dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o Nr sprawy DZP/10 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 18.04.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00181336

• Liczba zadań – 2

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: do 8 tygodni (56 dni) od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 18.04.23, 13:29

Data dodania: 25.04.23, 13:30

Data dodania: 27.04.23, 14:22

Data dodania: 18.05.23, 13:54

Facebook
Skip to content