Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/14 TP/2023 – Zakup laseru chirurgicznego CO2  oraz chirurgicznego laseru diodowego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/14 TP/2023 – Zakup laseru chirurgicznego CO2  oraz chirurgicznego laseru diodowego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup laseru chirurgicznego CO2  oraz chirurgicznego laseru diodowego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/14TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 19.04.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00183261

• Liczba zadań – 2

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: do 8 tygodni (56 dni) od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 19.04.23, 13:12

Data dodania: 25.04.23, 13:36

Data dodania: 05.05.23, 14:04

Data dodania: 12.05.23, 13:33

Facebook
Skip to content