Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/22 TP/2022 – Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych, kosmetyków i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/22 TP/2022 – Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych, kosmetyków i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych, kosmetyków i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. NR. DZP/22 TP/2022

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 27.09.2022r. pod numerem  2022/BZP 00365916/01

• Liczba zadań – 5

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 1 –Aparaty do przetoczeń płynów i krwi, zgłebniki, igły, strzykawki, maski,  cewniki, rurki, dreny, hemostatyki, jednorazowe oprzyrządowanie zabiegowe, opatrunki, przygotowanie pacjenta do zabiegu

Pakiet nr 2 – Opatrunki specjalistyczne

Pakiet nr 3 – Cewniki, łyżki do laryngoskopu, opatrunki specjalistyczne, jednorazowe oprzyrządowanie zabiegowe i specjalistyczne, opatrunki, przygotowanie pacjenta do zabiegu

Pakiet nr 4 – Opatrunki i zestawy opatrunkowe gazowe i włókninowe oraz zabiegowe, narzędzia jednorazowe.

Pakiet nr 5 – Opatrunki i zestawy opatrunkowe gazowe i włókninowe

Pliki do pobrania:

Data dodania: 27.09.22, 13:15

Data dodania: 03.10.22, 13:46

Data dodania: 04.10.22, 12:05

Data dodania: 06.10.22, 10:01

Data dodania: 06.10.22, 12:20

Data dodania: 24.10.22, 12:57

Facebook
Skip to content